L’Hospital Sant Rafael és un Hospital General de la Congregació de Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús que forma part del SISCAT (Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya). 

Ubicat a Barcelona, l’àrea d’influència territorial de l’Hospital és l’Àrea Integral de Salut Barcelona Nord (AIS BCN Nord) i és referent de l’atenció especialitzada directa de 3 equips d’atenció primària de 89.037 habitants (Font: RCA. Desembre 2021) i global per aproximadament 150.000 habitants. 

Amb més de 60 anys d’experiència des del seu inici de funcionament, l’Hospital Sant Rafael té una llarga història d’activitat sanitària en la qual destaca per la seva atenció a les patologies quirúrgiques, les mèdiques, les de l’aparell locomotor i les de salut mental i per una especial capacitat per adaptar-se a les necessitats del moment i respondre a les necessitats assistencials de la seva àrea. 

Disposa de 168 llits, dels quals, 88 són mèdics, 40 quirúrgics i 40 de psiquiatria.

La cartera de serveis d’atenció especialitzada de l’Hospital Sant Rafael comprèn especialitats mèdiques i quirúrgiques.